ثبت درخواست خدمات مشاوره کلان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های خدمات مشاوره ای

_
_

حوزه دولت الکترونیک

_
 • مشاوره در طراحی و اجرای پورتال سازمانی، میز خدمت و سامانه های خدمات الکترونیکی مطابق با چارچوب های سازمانی، امنیتی، فنی و قانونی.
 • مشاوره در پیاده سازی سکوی تعامل پذیری و معماری سرویس گرا برای ارتباط با دیگر سازمان های دولتی و خصوصی.
 • مشاوره در افزایش تعامل‌پذیری، کاربر محوری، دسترس‌پذیری و ارتقاء اعتمادپذیری سیستم های خدمات الکترونیکی.
_

حوزه استراتژی و مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات

_
 • تدوین چشم انداز سازمان از وضعیت و موقعیت سازمان در محیط آینده.
 • تدوین سند رسالت سازمان برای تحقق چشم انداز مطابق ارزش ها و اهداف سازمان.
 • ارائه نقشه راه و سند راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات.
 • طراحی معماری و ساختار فناوری اطلاعات سازمان.
 • مشاوره در بهینه سازی فرآیند های سازمان.
 • مشاوره در برنامه‌ریزی سازمانی ، ارزیابی عملکرد و پیشرفت آن.
_

حوزه مدیریت ریسک فناوری اطلاعات

_
 • مشاوره افزایش امنیت سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری بمنظور افزایش سطح امنیت سازمان در مقابله با حملات سایبری.
 • بررسی و تحلیل سیاستهای امنیتی شبکه و ارائه راهکار مناسب امنیت اطلاعات.
 • سطح بندی مناسب منابع سرمایه ای بر اساس اختیار افراد و تدوین سیاست‎های کنترلی.
 • مشاوره کنترل و نظارت پیوسته بر یکپارچگی داده.
 • مشاوره کنترل و نظارت پیوسته بر دسترسی به منابع سازمانی.
 • مشاوره بستر سازی فرهنگی و آموزش اختصاصی به کارکنان سازمان بمنظور ارتقا سطح امنیتی سازمان.
 • مشاوره در رویه های روش انجام کار و مستند سازی سیستم پشتیبان گیری از اطلاعات با اهمیت سازمان.
 • مشاوره در بررسی وجود بسترهای حقوقی - قانونی قبل از ارائه خدمات و رفع موانع موجود.
 • مشاوره در نظر گرفتن نسخه ‎های پشتیبانی برای سخت افزارها.
 • مشاوره در اخذ سیاست های تست منابع سخت افزاری و رفع خرابی‎ ها.
 • مشاوره افزایش امنیت دسترسی به اطلاعات و منابع سازمانی.
_

حوزه توسعه فناوری اطلاعات

_
 • مشاوره انتخاب نرم افزارهای سازمانی.
 • مشاوره تهیه شرح خدمات نرم افزارهای سازمانی.
 • بررسی ساختار فعلی شبکه سازمان بمنظور شناخت نقاط ضعف و قوت ساختار فعلی شبکه.
 • بررسی امکانات مورد نیاز جهت توسعه مجدد شبکه و مشاوره در تهیه سخت افزار و تجهیزات.
 • مشاوره توسعه شبکه.
 • مشاوره در سرمایه گذاری روی طرح ها، ایده ها، محصولات و فناوری های جدید.
 • مشاوره طراحی و نظارت بر اجرای شبکه‌ های کامپیوتری و یا راهبری مراکز داده.
 • مشاوره تأمین تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات.
 • مشاوره در ارائه راهکارهای مبتنی بر وب سرویس و سامانه های خدمات الکترونیکی.
 • مشاوره دولت الکترونیک و تحول دیجتال به سازمانها.
 • مشاوره در جمع ‌آوری، تحلیل و آماده‌سازی اطلاعات به منظور ایجاد تصمیم‌ های مناسب.
 • مشاوره تعیین و تشخیص پیمانکار مناسب برای اجرا و یا برون سپاری پروژه ها.
 • مشاوره در اجرای پروژه های فناوری های جدید مانند اینترنت اشیاء، 5G، مجازی سازی.
 • مشاوره طراحی و پیاده سازی شبکه‌های ارتباطی مانند VoIP، ویدئوکنفرانس، ایمیل سرور.
_

حوزه تحول دیجیتال

_
 • تعیین چشم انداز سازمان و تدوین استانداردها و ضوابط برای تحقق تحول دیجیتال.
 • مشاوره در بازطراحی ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها، ادغام و حذف سیستم‌های اضافی و موازی، نوسازی قوانین و مقررات برای افزایش کارایی درون سازمانی.
 • مشاوره در بلوغ سنجی، ترسیم وضع ایده آل و تدوین نقشه سفر رسیدن به نقطه مطلوب.
 • مشاوره در تغییر نگرش و فرهنگ سازی درون سازمانی برای تحقق تحول دیجیتال.
 • مشاوره در هماهنگ سازی، اولویت بندی و پیاده سازی اقدامات تحول دیجیتال مطابق اصول جامعه‌شناسی، روانشناسی، آموزش، سیاست و اقتصاد.
 • مشاوره در بکارگیری توأم امکانات فناوری اطلاعات و منابع‌انسانی به صورت کارآمد و اثربخش.
 • مشاوره مدیریت پروژه ها، امنیت، مدیریت خدمات، نظارت بر عملکرد و توسعه زیرساختها.
_

حوزه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

_
 • مشاوره در تدوین طرح و منشور پروژه.
 • مشاوره تهیه سند اهداف پروژه و جدول زمان بندی پروژه.
 • مشاوره در تعیین اهداف واسط، فازبندی و تعیین حداکثر حجم کاری مورد نیاز برای تکمیل هر فاز پروژه.
 • مشاوره بودجه بندی و هزینه اجرای پروژه.
 • مشاوره در تدوین ساز و کارهای کنترلی برای پیگیری، ارزشیابی و کنترل پروژه.
 • مشاوره در تعیین شاخص های سنجش عملکرد.
 • مشاوره در تخمین هزینه زمان هر بسته کاری.
 • مشاوره در نیازسنجی به امکانات و منابع نیروی انسانی لازم و هزینه آن.
_

حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

_
 • مشاوره در طراحی ساختار میز خدمت متناسب با خدمات، ساختار سازمانی، تنوع مشتریان و خدمات سازمان.
 • مشاوره در طراحی مجدد ساختار سازمانی واحد خدمات فناوری اطلاعات در سازمان.
 • مشاوره در بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب ITIL.
 • مشاوره برنامه ریزی منابع سازمانی بمنظور بهبود گردش کار و خودکار سازی فرآیندها و رویه ها.
_

حوزه حاکمیت خدمات فناوری اطلاعات

_
 • نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و تدوین شاخص های کلیدی عملکرد.
 • مشاوره در مستند سازی و تهیه شرح وظایف کارشناسان و مدیران بخش IT.
 • مشاوره در اجرای اندازه گیری کارایی و اثربخشی سرویس های IT.
 • بررسی نحوه ارائه سرویس به کاربران شبکه و مشاوره در تدوین راه حلهای مناسب.
 • مشاوره تدوین راه کار های جدید مستند سازی و ایجاد بانک دانش.
 • مشاوره تدوین راهکارهای استفاده بهینه از دانش های فردی و سازمانی.
 • مشاوره کنترل روی زیرساخت ها، خدمات و تغییرات.
 • مشاوره در بهینه سازی فرآیندهای شغلی و افزایش راندمان کارمندان.
 • مشاوره در موضوعات اندازه گیری بازگشت سرمایه، ارزش افزوده و تحقق سود فناوری اطلاعات.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
نظرسنجی ثبت درخواست خدمات مشاوره کلان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
فیسبوکتوئیترلینکدینتلگرامواتساپاینستاگرام