کتاب

در این بخش ، فایل PDF کتاب های تخصصی در زمینه های ذیل با قیمت خیلی نازل جهت بهره برداری دانشجویان معرفی و در معرض فروش گذاشته خواهد شد:

 • مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت دانش
 • مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش کسب و کار الکترونیک
 • مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
 • مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات

 • مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی
 • مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی بین المللی
 • مدیریت بازرگانی – گرایش تجارت الکترونیکی
 • مدیریت بازرگانی – گرایش مدیریت استراتژیک
 • مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی داخلی
 • مدیریت بازرگانی – گرایش کارآفرینی

Showing all 4 results

فیسبوکتوئیترلینکدینتلگرامواتساپاینستاگرام